2. История и структура на правната психология

Правната психология се намира на границата между психологията и правото, затова нейната история може да се разгледа от гледна точка на правото и на психологията.
- "За престъпленията и наказанията" - Чезаре Бекария (1738-1794) - един от основополагащите трудове на тази наука.


1. Правната психология от гледна точка на психологията
(^) Психологията съществува като форма на философията още от дълбока древност;
(^) Развива се като фундаментална наука едва в края на XIX в.;
(^) Постепенно се разграничава от физиологията, психиатрията и философията;
(^) След Втората световна война се появяват множество нейни приложни отрасли;
(^) Правната психология е именно един от тези отрасли;
(^) През 70те г. на XX в. в България се създават специализирани институции, които се занимават с науката правна психология;
(^) Психологията има два дяла: фундаментален и приложен, като правната психология е с приложен характер.


2. Отрасли на правната психология:
(*) юридическа психология - тя е свързана с целия процес на правораздаване;
(*) съдебна психология - насочена към съдебния процес;
(*) криминална психология - изучава криминалното поведение;
(*) психология на социалните девиации - поведение, което се отклонява от установените стандарти (агресивно, криминално, антисоциално, асоциално и т.н.)
(*) пенитенциарна психология - психология на затворите; занимава се с работата в затворите);
(*) полицейска психология - отнася се към работата на всички разследващи органи;
(*) психология на законотворчеството;
(*) патопсихология - изучава психопатологичните феномени, но с различен инструментариум от този на психопатологията;
(*) психология на агресията;
(*) психолингвистика.