16. Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор.

Правната уредба е в чл.74 ЗЗД - Този, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора.

Изпълнилия чужд дълг се нарича – субургент. Налице е, когато едно лице различно от длъжника, действащо от свое собствено име изпълни чуждия дълг. В този случай при определени предпоставки, има правен интерес от това върху субруганта да премине вземането на кредитора в актуалното си материално и процесуално правно положение. Смисъла е лицето да може да ползва предимства, както от материално правно, така и от процесуално правно естество.

Предпоставки:
- да имаме изпълнение от трето лице;
- необходимо е третото лице да има регресно вземане срещу длъжника;
- третото лице да има правен интерес да изпълни чужд дълг.
Когато трите предпоставки са кумулативно осъществяеми, настъпва ефекта от субругацията т.е. встъпване в правата на кредитора.

Правния интерес може да се формулира по два начина:
1. Казуистичен - изброяват се случаите, когато едно лице има интерес;
2. Или да се извърши генерализация  - обобщава тези случаи и дефинира интереса на общото между тях.

Правни последици от суброгацията – третото лице встъпва в правата на удовлетворения кредитор.
а) Материално правни последици – допълнителни възможности и привилегии да се дадат на суброганта, такива които е имал удовлетворения кредитор;
б) Процесуални правни последици – на суброганта се спестяват различни процесуални действия. Ако кредитора е извършил някакви процесуални действия, суброганта встъпва там, където е стигнал той и не му се налага да извършва същите процесуални действия. Това ускорява и поевтинява реализирането на вземането. Суброганта е обвързан от вече извършените от кредитора процесуални действия.

Правна същност на суброгацията – тя има предимно двойствен, вътрешно противоречив ефект.
- от една страна е способ за изпълнение и погасява вземането на кредитора получил изпълнението.
- задължението на длъжника става към друго лице.
Суброгацията е правопроменящ факт /частно приемство на вземането/.

<< Назад към Лекции по облигационно право