15. Психологични особености на работата с жертви на престъпления

Видове жертви:
- първична жертва - пострадал
- вторична жертва - свидетел

- високо рискови
- средно рискови
- ниско рискови

- малолетни
- непълнолетни (имат дисбалансирано развитие)
- зрели (най-ниско рисковата група)
- възрастни (над 65 г.)

Анализът на жертвата е важен при изготвянето на профил на неизвестен извършител. Съответните типове извършители посягат на определен тип жертва и личност.

Преди разпита трябва да има доверителен контакт, особено когато става дума за дете. Започва се от по-периферни теми, неангажиращи с престъплението. В противен случай лицето може да се капсулира. Психологът е длъжен да пази жертвата от ретравмиране.