14. Видове свидетели и проблемни аспекти при разпит

Видове свидетели и проблемни аспекти при разпит


Типологизация на свидетелите

Съдействащи– готовите да сътрудничат напълно; често сами се свързват с разследващия орган; не винаги са надеждни– имат потребност да се изявяват

Очевидци-най-важни

Неохотни-враждебно настроени или незаинтересувани; често са свързани със заподозрения/обвиняемия; най-проблемни за мотивиране

Мълчаливи-често поради страх да общуват с разследващите органи; незаинтересувани, слабо интелигентни, без социална позиция, не разбират важността на разпита

Ненадеждни-психично болни, хора с проблеми и други подобни

Изплашени-страх ги е, че заподозреният/обвиняемият ще им осмъсти

Предубедени-предубени са във взаимоотношенията си със заподозрения/обвиняемия-най-често са в конфликт с него и искат да му отмъстят и други такива.

Стеснителни-слабо развити комуникативни умения, без увереност, имат лош изказ

Непълнолетни-склонни към измислици, лесно изморими, лесно възбудими, смесват факти и фантазии

Хора на средна възраст-най-надеждни, имат социален опит

Проблемни аспекти при изслушване на свидетели


Намесите на разпитващия-когато прекъсва свидетеля

Използване само на затворени въпроси-те водят до мисловна пасивност, до кратки отговори. Пр. вместо “Какъв беше цвета на сакото на заподозрения?” , трябва да се пита “Можете ли да опишете облеклото му?”

Използване на негативни въпроси -пр. “Не си ли спомняте…?”

Използване на насочващи въпроси, целящи потвърждение хипотезата на разпитващия, така се внушават отговори

Задаване на въпроси според предварително установен ред

Задаване на въпроси, противоречащи на казаното от свидетеля

Когато не се спазва реда на отговорите на свидетеля: пр. Свидетелят описва лицето на извършителя, а разследващият го пита дали е чул нещо

Използване на терминология, коментари, странични дразнители