11. Международни конвенционални престъпления.

Международни конвенционални престъпления се групират в 5 основни вида:
межд. тероризъм
морско и въздушно пиратство
противоправно завладяване на въздушна територия
взривяване на заложници, унищожаване на морски кабели
вземане на заложници
Към втората група престъпления спадат престъпленията против свободата на хората:
търговия с роби
търговия с деца
търговия с жени
Към третата група престъпления спадат екологичните престъпления.
Към четвъртата група престъпления спадат престъпленията против здравето и нравствеността:
наркопрестъпления
порнография
проституция
Към петата група престъпления спадат престъпленията с межд. икономически характер:
поправка на парични знаци
корупция
пране на мръсни пари
Тези престъпления са с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичните престъпления, изброени в чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Римския статут на межд. нак. съд.
Тези престъпления са в юрисдикцията на вътрешното, национално законодателство, а не на межд. право.