8. Изчерпани права. Същност. Разделени пазари и успореден внос.

1. Изчерпани права (марки, дизайни) – става дума, че за самите продукти, които са пуснати на пазара авторските права са изчерпани. Ако се продават произведения не се нарушава авторското право. Това правило съществува при всички обекти на интелектуална собственост (марките и дизайните не се изчерпват ако видът на стоките е много влошен). Навсякъде се казва, че разпространението трябва да стане със знанието на титуляра, но има случаи, когато това не е необходимо, напр. при принудителната лицензия. Идеята е, че интелектуалната собственост не е самоцел, а съществува за да възнагради и стимулира, но не трябва да се уврежда и легитимната търговия. За първи път през 1900 г. Йозеф Колер в своя Наръчник по патентно право обяснява този феномен като законова лицензия, което не е съвсем коректно.
2. Успореден внос – става дума за това докъде да се простира изчерпването и дали да има териториално действие. Този проблем е особено съществен за страните от ЕС, защото там той е свързан с Общия пазар и принципът за свободно движение на стоки. Напоследък там надделява разбирането и за извънтериториално изчерпване на правата, но не за всички произведения, например това не се отнася за определени филми и т.н. Трябва ли обаче у нас да се допусне извън териториално изчерпване – не трябва, у нас е само териториално.