8. Развитие на конституционализма. Конституционни вълни, поколения и семейства

Категоризиране по хронологически и съдържателен критетий:
поколения:
-първо - края на 18. век до началото на Реставрацията, конституции на САЩ, Франция, Полша;
-второ - 1815 г. до Първата световна война - Франция, Испания, Германия, утвърждаване на конституционализма, либерализма, демокрацията;
-трето - в периода между световните войни - Ваймарска Германия, авторитарни и тоталитарни режими, СССР;
-четвърто - на три вълни: първа - след края на Втората световна война, Италия, Четвърта френска република, Япония, Германия; втора - 70-те години, крах на авторитарни режими, Гърция, Португалия, Испания, Турция; трета - след рухването на СССР, всички държави от Централна и Източна Европа, първа е българската, изключение прави Унгария; трябва да се отбележат социалистическите конституции от 70-те години;
=> може да се каже, че конституции се създават след ключови събития;
семсйства - класифицират се според източниците на правото, формата на държавно управление и устройство, политическата и правна култура и др.:
-американско семейство - САЩ, Латинска Америка - Бразилия, Мексико;
-британско - Великобритания, Австралия, Канада, Индия, Лесото;
-съветско - Куба, Северна Корея, Китай;
-континентален модел - Германия, Франция, Испания, Португалия и др;
-ислямско - Йордания, Иран, Саудитска Арабия;