62. Чартър.Правна природа.Проформи.Действие.Особености в уредбата на отговорността на страните по чартъра.

Чартърните договори – това са тези договори за превоз на стоки при които превозвачът се задължава да извърши превоза с цял кораб определена част от товарното помещение или отделно помещение. В зависимост от предоставеното корабно помещение, договорът за чартърен превоз може да бъде сключен за цял кораб, част от кораб или отделно корабно помещение. Договорът за чартърен превоз може да бъде сключен за извършване на един или няколко рейса. Чартърните превози (чартърни договори) или т.нар.чартърни проформи са типови форми на договора. чартърните превози се използват в трамповото корабоплаване (наливни товари).Има тарифи при определяне на навлото.
Задължения на превозвача:1/.Да предостави мореходен кораб.Мореходността обхваща определени задължения, комплексно качество на кораба относно стъкмяване, корпуса и екипажа.2/.Да имаме индивидуализиране на кораба, т.е. посочване на определен кораб, с които ще се извърши рейса.Корабът трябва да бъде предоставен в определено място и време.Изпращачът при чартърните превози има правото да определи товарното пристанище Задължения на изпращача:1/.Предоставяне на товара – изпращача трябва да предостави превоза на кея по протежение на кораба. 2/.Правото на субситут (замяна) на товара; 3/.Да предаде товарите с всички съпътстващи ги и необходими документи.4/.Задължение на изпращача е да постави точните знаци, марки върху товарите. 5/.Заплащането на навлото (превозната цена) – навлото е определено в пари дължима на превозвача престация по еквивалент на извършване или предстояща за извършване от него превозна или транспортна услуга.
В зависимост от условията, при които се фрахтува корабът, различаваме следните основни видове чартери:1/.Рейсов чартер. С рейсов чартер се фрахтува кораб за превоз на товар по определен рейс или рейсове. 2/.Тайм чартер. С тайм-чартер се фрахтува кораб за определен период от време за превоз на товари по море. 3/.Димайз чартер. С димайз чартер се фрахтува кораб за определен период от време за превоз на товари по море. 4/.Дейли чартер.С дейли чартер се фрахтува кораб за превоз на товари по определен рейс. 5/.Бербоат чартер. С този вид чартер се оформя сключването на договор за наемане на кораб без екипаж.