5. Правен режим на клона на чуждестранната банка.

Нашето право изхожда от принципа за пълен паритет – клонът на една чуждестранна банка на общо основание трябва да бъде със същия капитал като нашите ТБ. Чуждестранната банка може, преди да разкрие клон, да разкрие представителство, което не може да извършва банкова дейност, а обикновено проучва действителността . Клонът на чуждестранната банка не е ЮЛ.

За издаване на разрешението за разкриване на клон чуждестранната банка трябва да покрие изискванията за ТБ по Наредба №2 за издаване на лицензии на ТБ, издадена от УС на БНБ. Изисква се още и писмено уведомление дали чуждестранните държавни органи по седалището на чуждестранната банка са разрешили откриването на клон, защото на практика това си е износ на капитали.