38. Видове юридически факти.

1. В зависимост от последиците, които предизвиква се подразделат на:
- правопораждащи
- правопроменящи;
- правосъхраняващи;
- правопогасяващи (правопрекратяващи) – развод.
2. В зависимост от съдържанието те се делят на
- събития (застрахователните събития);
- поведение на човека (човешки постъпки) – то се проявява като действие и бездействие - когато има задължение за действие. Поведението се разделя на правомерно и неправомерно. Неправомерните юридически факти се подразделят на:
- престъпления, които се осъществяват с обществено
- административни нарушения
- гражданскоправни нарушения, които се осъществяват с обществено опасни влияния. Последните застрашават или увреждат условията за съществвуване на обществото или обществото като система, като цяло, или основите на обществото.
Гражданските правонарушения се подразделят на:
- договорни (нарушения на договора)
- деликти (като счупиш витрината – плащаш)