27. Фази на стопанския цикъл - същност и характеристика. Особености на цикъла в съвременните условия. Дълги вълни (вълни на Кондратиев).

1) Фази на стопанския цикъл
Преобладаващи сред икономистите са двете мнения за двуфазисния и четирифазисния период на икономическия цикъл.
При двуфазисния подход цикълът съдържа две преломни или критични точки, в които движението на икономическата система се обръща - пикът и дъното, от които произтичат две продължителни фази - от върха към дъното и от дъното към върха.
При четирифазисния подход икономическият цикъл се разглежда като движение, преминаващо през:
- криза (рецесия/контракция);
- депресия (стагнация/дъно);
- оживление (възстановяване/експанзия) и
- подем (бум).

2) Особености на цикъла в съвременните условия
- Продължителността на цикъла се съкращава в хронологията;
- По-малка дълбочина на кризите;
- Промени в структурата на икономическия цикъл, изразяващи се в продължителността и степента на отклонение на икономическите показатели през отделните фази;
- Съвременните кризи се характеризират с т.нар. инфлация - покачване на цените по време на спада;
- Ситуация, при която съжителстват криза или стагнация (задържане на производството на най-ниската му точка) с висока инфлация - стагфлация;
- Съвпадение на кризите в развитите страни;
- В съвременния свят има проблеми като суровинна криза, петролни шокове, екологични кризи и т.н.

Съвременните изследвания на цикличното развитие на икономиката, освен че се занимават с разкритието на причините за развитието му, се насочват и към разработване на прогностични модели, използвайки статистически и иконометрични средства.

3) Дълги вълни (вълни на Кондратиев)
Силата и продължителността на промените, протичащи по време на средносрочните цикли (върху които е основният акцент на цикличността) зависят от връзката им с т.нар. дългосрочни цикли (Вълни на Кондратиев). По време на възходящите вълни на дългите цикли кризите и депресиите са по-кратки, спадовете по-малки и обратно - по-продължителни и резки са колебанията по време на низходящите вълни. Освен че оказват съответното влияние върху средносрочните колебания в икономиката, дългите вълни обуславят възходящия дългосрочен тренд на стопанското развитие.