25. Криминологическа характеристика на организираната престъпност.

Това е една от най-тежките форми на престъпност, поради високата степен на обществена опасност. Този вид престъпност е проблем за човечеството. Понятието организирана престъпност е синоним на понятието мафия. Националните законодателства формулират престъпността като противоправна дейност на организирани формирования осъществяващи престъпен бизнес на определена територия и в определена сфера. Основната цел е натрупване на огромни капитали по престъпен начин. Отличителни черти: мащабност на криминалния бизнес,дълбока конспиративност, материална и информационна база, строги правила за поведение. Ефективността на борбата с организираната престъпност зависи от: тясното взаимодействие между правозащитните органи, прилагане на мащабни мерки срещу този видпрестъпност.