19. Право и политика

Категорията “политика” е с древногръцки произход и произхожда от думата “полис” (град).

Политиката най-общо може да се определени като социална сфера, в която се реализират интересите на различните социални групи. Политиката възниква като явление със социалната диференциация на обществото, разслояването на групи с противоречиви интереси.

Нерегулираната политика би могла да взриви обществото. Затова се налага съществуването на особена социална организация (държавата) и на особен нормативен ред (правото), които да съхранят целостта на обществото.

Затова държавата и правото са политически явления. Държавата се явява дори “главен политик” в сравнение с партиите, профсъюзите и пр. социално-политически субекти.

Основно оръдие на държавната политика е закона. Законът винаги е симбиоз между право и политика. Той е управленско политическо решение. Той съчетава от една страна правото и справедливостта със държавната сила и целесъобразността.