Хроника на присъединяването на Република България към Европейския съюз

* 22 декември 1990 г.
Великото Народно събрание приема решение, с което изразява желанието на Република България да стане пълноправен член на Европейския съюз.

* 8 март 1993 г.
Подписване на Европейското споразумение за асоцииране на Република България към Европейските общности.

* 14 април 1994 г.
Декларация на българския Министерски съвет, с която се потвърждава желанието на страната да стане пълноправен член на Европейския съюз.

* 1 февруари 1995 г.
Европейското споразумение за асоцииране влиза в сила.

* 6 - 8 септември 1995 г.
В София е учреден Съвместен парламентарен комитет между Народното събрание на Република България и Европейския парламент

* 14 декември 1995 г.
Народното събрание приема решение Република България да подаде официална молба за членство в Европейския съюз.

* 12 – 13 декември 1997 г.
Европейският съвет взема решение да започне преговори за присъединяване с Унгария, Полша, Естония, Чехия, Словения и Кипър и да ускори подготовката за преговори с България, Латвия, Литва, Словакия и Румъния чрез аналитичен преглед на законодателството.

* 23 март 1998 г.
Министерският съвет приема Национална стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

* 10 декември 1999 г.
Европейският съвет взема решение да започне преговори за присъединяване с България, Латвия, Литва, Словакия, Румъния и Малта.

* Януари 2000 г.
Министерският съвет определя главен преговарящ и основен екип за преговорите и създава работни групи по преговорните глави.

* 15 февруари 2000 г.
Първото заседание на Междуправителствената конференция за присъединяването на България – официално начало на преговорите за пълноправно членство в Европейския съюз

* Март 2000 г.
В Народното събрание е създаден Съвет по европейска интеграция.

* 1 декември 2000 г.
Съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз взема решение за изваждане на България от Шенгенския негативен визов списък.

* 9 октомври 2002 г.
Редовните годишни доклади на Европейската комисия препоръчват приемането на 10 нови страни в ЕС. България е призната за държава с функционираща пазарна икономика. Изразена е подкрепа за присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г.

* Декември 2002 г.
Европейският съвет подкрепя усилията на България и Румъния за членство през 2007 г. и приема „пътни карти” за присъединяването на двете страни.

* 19 - 20 юни 2003 г.
Европейският съвет подкрепя усилията на България за приключване на преговорите през 2004 г. и за присъединяване през 2007 г.

* 15 юни 2004 г.
България затваря всичките 31 преговорни глави за присъединяване към Европейския съюз

* 25 април 2005 г.
България подписва Договора за присъединяване към Европейския съюз.

* 11 май 2005 г.
Народното събрание ратифицира Договора за присъединяване към Европейския съюз.