17. Състезателност.

Има се в предвид че страните в процеса упражняват своите права като следят за поведението на насрещната страна и могат да правят и съответните искания пред ръководно решаващия субект.
Кои са страните в процеса : прокурора , частен обвинител, граждански ищец, гражданки ответник , поверениците на последните трима, подсъдимия и неговия защитник . Страни по дела от общ характер .

частен обвинител, граждански ищец, гражданки ответник , поверениците на последните трима, подсъдимия и неговия защитник . Страни по дела от частен характер .
Съда не е страна в процеса : той е арбитър , ръководи процеса и го решава безпристрастно, функцията на съда е ръководно решаваща .Съда не заема нито обвинителна нито защитна функция .
Страни ще бъдат онези субекти които ще упражнят или обвинителна или защитна функция .
Този принцип - Състезателност .- намира приложение само в съдебното производство
В до съдебното производство не може да има състезателност защото реално там няма страни , тъй като трите основни функции - / ръководно решаваща, обвинителна и защитна/ не са разпределени и не се упражняват от три отделни субекта.
В до съд. производство се сливат ф-циите ръководна решаваща и обвинителна
Елемент на състезателност в до съдебното производство има при предявяване на материалите на обвиняемия и пострадалия.
Чл. 12 В съдебното производство принципа на състезателност вкл.равните права на страните със съответните изключения разбира се .
/прокурора може да изготви обв. Акт с/у подсъдимия , подсъдимият не може да изготви обв. Акт с/у прокурора ; прокурора може да участва в пренията

принцип за разумен срок чл. 22 НПК – съда разглежда делата в разумен срок. Европейската конвенция разглежда този принцип в чл. 5 и 6 . Тази конвенция е приета преди 15 год. , така че този принцип не може да се каже че е съвсем нов. Европейската конвенция е наше вътрешно право .
органите на до съдебното производство - има срокове за приключване на до съдебното производство .
съдебното производство - има централно място ,то е проверка на до съдебното производство.