10. Европейски организации

Европейските организации могат да се разделят по два критерия: по предмет на дейност – политически, военни и икономически и по обем на компетентност – обща и специална. Европейските организации с обща компетентност са Съветът на Европа и ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

СЕ е организация, учредена като резултат от възникналите движения за политическо обединение след ВСВ. Статутът на СЕ се подписва през 1949 г. СЕ е организация с широко очертана компетентност в икономическата, социалната, културната и др. области, но въпросите на отбраната не са включени в нея. Организационната структура на СЕ включва Комитета на министрите и Парламентарна асамблея. Те се обслужват от секретариат.

Съгласно Договора за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ държавите членки на трите Европейски общности създават помежду си ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Договорът влиза в сила през 1993 г. На ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се предоставя широка компетентност. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ е непрекъснато развиващ се процес, който е свързан с постоянното разширяване до пълното включване на всички Европейски държави . ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се обслужва от институциите, които обслужват и трите общности, т. нар. единен институционен механизъм.

Европейската организация със специализирана компетентност е Западноевропейският съюз Първият военен съюз е създаден след ВСВ между Франция и Великобритания. През 1948 г. между Белгия, Холандия, Люксембург, Франция и Великобритания се сключва договор за колективна отбрана срещу всяка въоръжена агресия в Европа. В Париж през 1952 г. се подписва договор за създаването на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ за отбрана, но Франция през 1954 г. отказва да го ратифицира. През 1954 г. отново в Париж се подписва договор за създаването на ЗЕС. Той е първата военна организация в Зап. Европа. В организационната структура са включени Парламентарна асамблея, Съвет на министрите и Секретариат.

През 1948 г. влиза в сила договорът за създаване на съюза Бенелюкс между Белгия, Холандия и Люксембург. Договорът предвижда на територията на трите държави да се създаде митническо обединение, крайната цел на която е изграждането на пълен икономически съюз. Съюзът Бенелюкс е използван като модел за сключването на трите Европейските общности с иконом. насоченост – ЕОВС, ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ и Евратом.