25. Обвиняем.

Кой може да бъде обвиняем в процеса ? Обвиняем е онзи спрямо / срещу / когото е повдигнато обвинение по реда предвиден в НПК .
Фигурата на обвиняемия възниква още в до съдебното производство със съответен акт който се нарича постановление. Постановлението е акт на органа за разследване или на прокурора.
Фигурата на обвиняемия в съдебното производство вече се нарича подсъдим .Тя възниква в момента в които на лицето се връчи обвинителен акт.
От гл. точка на факта че без обвиняем не може да има съдебно производство , то той / обвиняемия / се нарича централна фигура в съдебното производство . Не може да има съдебно производство без да има подсъдим.
До съдебното производство може да протече и без да възникне фигурата обвиняем – защото задачата на до съдебното производство е да открие кои е извършил престъплението.
Обвиняемия има множество права вкл. повече от някой други субекти.Той притежава както общите права като елементи от правото на защита на др. субекти , така и някой специфични права които не са притежание на другите субекти.
Общи права
1. Да участва в наказателното производство
2.Да представя доказателства
3.Има право Искане и бележки
4. Има право да обжалва присъдата;
5.Да се запознава с всички доказателствени материали съдържащи се в делото ,вкл. и материалите събрани с специални разузнавателни средства
Специфични права :
1.Има право да научи в какво е обвинен / чл. 55 НПК / /чрез задължението д-вния субект / разследващия орган / да му предяви обвинението – постановление с което се обвинява да му бъде представено . Ако се пропусне това - последиците могат да бъдат отмяна на присъдата .
2. Да научи въз основа на какви доказателствени материали е обвинен
3.Има право Да дава обяснения , и не е длъжен да дава обяснения – въпрос на преценка на обвиняемия с оглед правото му на защита. Д-вните субекти на процеса не могат и нямат право да го принудят да дава обяснения , ако той не желае. / ако го направят - това е престъпление / .
Обвиняемия има право да дава каквито желае обяснения . Обвиняемия може и да лъже - но никой не му защитава това право ,за това не може да се каже че има право да лъже тъй като на всяко право съответства задължение / правна гаранция / , а такава в този случай няма.
4.Има право да се изказва последен . / право на последна дума / се обезпечава с един самостоятелен етап от съдебното заседание . Последния етап е постановяване на присъдата в съдебно заседание.