1. Понятие за държавна власт

Да припомним формулировката на проф. Владикин, че държавата е съюз от хора, живущи в определена територия, под една върховна власт. Тя показва, че държавата се състои от три елемента: народ, територия и власт. Общо взето, това се приема от авторите по въпросите на държавата; не се отрича и от марксист-ката теория, с някои уговорки. Те са в две главни насоки: първо, теорията не приема, че държавата е съюз от хора. Това й навява идеята за обществения договор, за доброволно създаване на държавата, а не за държавата като организация на господстващата класа за потискане на другите класи и осигуряване на своето господство. Второ, тази теория разглежда народа, територията и властта като отделни отличителни черти (признаци) на държавата, а не като елементи, които я определят. Такова механично съединяване на посочените елементи, според теорията, замъглява класовия характер на държавата.