11. Престъпност в съвременния свят.

По данни и сведения, постъпващи в ООН навсякъде престъпността бележи увеличение. Най-много престъпления се извършват във високо развитите в индустриално отношение държави – САЩ, Англия и др. Изключително високи показатели показва престъпността в Скандинавските страни. Транснационалната престъпност и мафиотските организации влияят все по-силно и почти повсеместно без да срещат непреодолими препятствия. Руската и украинската мафия проникнаха и в Европа, САЩ и Канада. Навсякъде преобладават значително имуществените посегателства пред насилствените.
Младежките възрасти във всички държави са значително по-активни и в користната и в насилствената престъпност. Широко разпространение бележи и груповата престъпност. Скритата (латентна) престъпност, особено в икономиката значително надвишава разкритата, а още повече осъдената.
С тенденция към увеличаване в повечето държави, в т.ч. и България са сексуалните насилия, грабежите, измамите, корупцията, наркотрафика, укриването на доходи от данъчно облагане.