7. Учение за следите. Следата като веществено доказателство – понятие, видове и зависимост от различните класификационни критерии.