33. Разпознаване. Основания. Обща характеристика на подготовката, извършването и закрепването на резултатите от извършване на запознаването. Повторно разпознаване – възможности; хипотези.