3. Идентификация на човека по признаците на външния му вид. „Словесен портрет“. Други криминалистични методи и средства за откриване извършителя на престъплението и установяване самоличността на пострадалия – компютърен портрет, фотофит, идентикат, фоторобот и др.