25. Оглед на труп и освидетелстване. Особености. Подготовка и тактика на извършване.