23. Организация на предварителното разследване и на съдебното следствие. Планиране на предварителното и на съдебното следствие.