11. Други следи от човек – следи от кръв. Други веществени доказателства от биологичен произход. Значение.