10. Следи от зъби. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на посочените следи при разследването на полови престъпления.