50. Приложимо право към неоснователното обогатяване и водене на чужда работа без пълномощие.