28. Унищожаване на брака. Международна компетентност по искове за установяване съществуването, несъществуването и унищожаването на брака според Регламент (ЕО) 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.