27. Международна компетентност на българските органи за сключване на брак. Сключване на брак пред чуждестранен компетентен орган. Дипломатически /консулски/ брак. Форма на брака – приложимо право. Условия за сключване на брак.