10. Обективна характеристика на престъплението в международното наказателно право