1. Обща характеристика, предмет и метод на регулиране на международното наказателно право