7. Формули на привързване при стълкновителните норми – понятие, видове и приложно поле. Кумулативно и алтернативно привързване . Приложимо право на държава с няколко правни системи. Промяна на критерия на привързване.