4. Отговорите на папа Николай I относно запитванията на българите