32. Законодателството на Народния блок в областта на наказателното право