2. Съотношение на международното частно право с други правни отрасли. Функция на международното частно право.