29. Развитие на търговското и вещното право в началото на ХХ век