17. Видове народно събрание. Конституиране и правомощия според Търновската конституция