1. Предмет, метод, периодизация на историята на българската държава и право, извори