8. Понятие за полиция. Основни задачи и дейности. Видове.