23. Държавна служба в МВР. Статут на служителя от МВР. Изисквания за постъпване на работа в МВР.