19. Специализирана дирекция "Оперативно-технически операции". Дирекция "Вътрешна сигурност".