16. Митнически контрол и проверка. Същност и значение. Видове.