2. Митническото право като публично право. Предмет и метод на правно регулиране.