4. Европейско частно право и влиянието му върху българското гражданско право. Опити за унификация на частното право в световен и европейски мащаб. Наднационални регулативни системи.