13. Органи на юридическите лица и критерии за тях.