1. Понятие за частно право. Система на частното право (ЧП). Предмет и система на общата част на гражданското право и на облигационното право.