9. Конституционни основи на държавната служба. Органи на управление на държавната служба. Общо и специално законодателство за държавните служители.