8. Правно–историческо развитие на институцията на държавната служба и държавните служители в България. Закон за държавните служители от 1922 г.