7. Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба.