25. Държавният служител в Европейският съюз:изискания и постъпване на държавна служба.